.
.
.
.
!
" !"
:
:
:
:

қғ ң қ ғ ә ғ үi құ қ
Lis-Edu.Kz 13:50 12 2013 . : 5084

Ққ ii ә ғ ii, iii қ өi ii ә ғ ғ i қ i

Ққ Үiiiң 2012 ғ 31 ғ 1119 Қ

Ққ ii ә ғ ii, iii қ өi ii ә ғ ғ i қ i

Ққ Үiiiң 2012 ғ 31 ғ 1119 Қ

 

ҮII:Ққ
Үiiiң     
2012 ғ 31 ғ
1119 қ   
ii     

« қғ ң қ ғ ә
ғ үi құ қ»
i қ

      1. « қғ ң қ ғ ә ғ үi құ қ» i қi (ұ әi – i қ) қ 1-қғ ә ң, ә қң ii қ, қ, ққ ii өii (ұ әi – әii ) ә ң ii ұ өi.
      2. өii i қ : ғ.
      3. i қ «ii » Ққ ң 2007 ғ 27 ii ңң 6-ң 2-ғң 11) қ, 3-ғң 11) қ, 4-ғң 11) қ ә өii.
      4. i қi ө әii қ қ ii ұғ , -қ, өңii ii өiiiң ә Ққ ii ә ғ iiiң www.edu.gov.kz .
      5. өii i қiң қ әi қ 2-қғ ә қ ғ ә ғ қi ө әi .
      6. i қ ii ұғ ү өii ө ққ ii әi (ұ әi – i қi ) өii.
      7. i қi ө ii:
      1) i қi үi өii ү үii 10 үi құ;
      2) өii iiң i қi ө өiii үi қi ғғ i үi (i i) i қ – 30 .
      3) өii iiң i қi ө өiii үi қ өi i қ – 30 .
      8. i қ iii ә қ i i өii.
      9. i қ ә қi ii әii ii ұң ii ұ i ә үiii.
      10. i қ i қi ғ, ң ii үiii i ғ қ ө ғ қғ әii ң ә ii ұң ғ өii.

2. i қi ө әii

      11. i қi үi i қi құ ұ қ:
       1) - өii;
      2) ә құ;
      3) өii iiң (ң) iii қ i i әi өi қ қ;
      4) ғ ғ қ (қ өқұ).
     12. i қi үi қi құ ii ii ұң i, -қ, өңiiң ii өiiiң Ққ ii ә ғ iiiң www.edu.gov.kz .
      13. i қi ғ қi құ ii әii ii ұғ i қi ұғ ұғғ .
      14. әii ә ii ұ қ қi құ қ i i қi ғ ii құ қғ қ i, :
      1) өiii қ өii үi;
      2) ұғ i қ үi;
      3) қ i құң ;
      4) құ үi (қ) ;
      5) құ i үi өiii қғ қ қiiң i, , әiiң ;
      6) i қi ң i, , әiiң , ң i.
      15. i қi i қi ғ i i қi ң (ң өiiiң) өi ғ ү .
      16. i қi ң ң 11-ғ өi құ i қ , -қ, қi ұ үi i ұғ i i қi ө ғ i .

3. ұ қғ

      17. Қi өiң ii қғ:
      1) Ққ ң ң қ;
      2) өii i қ қ қ ұ;
      3) i қi i i ғ құң қ қ ;
      4) i қi қ ұ;
      5) қ ә әii .

4. ұ әi

      18. i қi ө әi қ 3-қғ ә ә қiii өii өi.
      19. i қ қiii өiiiң қ әi қiii қ әii ң ұғ iii.

5. ғ әii

      20. қ 1-қ өi әii әii ұғң әi (әiii) ғ әii үiii ә ғ ғ әi.
      21. ғ ү қғ ң қғ ғ ү әii ң ңi қ қ-қ қ.
      әii ң ұ ә қ i i ұ i ә қ.
      22. i қ қ ә өi қ өi ғ ғ ii iii қ ң ii өii ii.
      23. i қ әi i ғ i қi ң ң i әi қ ғғ құқғ .
      24. ғ i, , әiiң ( ә құ ғ ғ), қ , үi өii. ғғ i қi қ қ i. ғ i iiң ғ i ұғң , -өi, -қ ң i өii.
      Қ ғ ғ i қi ғ әii ұғ i қiң i құ қ i.
      25. Қғ ғ ғ қ ң ii қ ii ә « ә ң ұғң өiii қ әii » Ққ ң 2007 ғ 12 қңғ ң i i қ. i қi ғ қ ii қ өi, қғ қiң -өi ғ ii.
       ғ қ әi i қi ғ ү қ .

.
: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
2008-2021 Lis-edu.kz
Ormicon SFG.
.

pID:
: