Отдел образования акимата города Лисаковска


Лоттар бойынша
Вебмастер Lis-Edu.Kz 13:52 14 ноября 2014 г. Просмотров: 3569

Лоттар бойынша «2014 жылға үкіметтік емес ұйымдарымен әлеуметтік жобаларды дайындау» қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша ерекше тәртіпті қолданумен конкурсқа қатысу үшін рұқсат туралы хаттамасы

 

 

№ 1 лот.

Кәмелетке толмағандар арасындағы өзіне өзі қол салушылық әрекетінің алдын алуға бағытталған жоба.

   

Лисаков қаласы, 2014 жылдың 13 қарашасы

2 шағын аудан, 8-үй, кабинет № 2 сағат 12-00

 

1. Конкурстық комиссия құрамында:

Бурдыка

Елены Александровны

 

- «Лисаков қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ басшысы,

конкурстық комиссияның төрағасы;

Гривко

Татьяны Анатольевны

- «Лисаков қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ бас маманы

конкурстық комиссияның төрағасының орынбасары;

 

Жизневской

Юлии Валерьевны

- «Лисаков қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ әдіскері

конкурстық комиссияның мүшесі.

 

лоттар бойынша «2014 жылға үкіметтік емес ұйымдарымен әлеуметтік жобаларды дайындау» қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша ерекше тәртіпті қолданумен конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді қарастырды.

 

№ 1 лот.

Кәмелетке толмағандар арасындағы өзіне өзі қол салушылық әрекетінің алдын алуға бағытталған жоба.

 

2. Тартылған сарапшылар туралы ақпарат, техникалық ерекшеліктер қызметі конкурсына қатысу өтінімдерінде ұсынылғандардың сәйкесі бойынша олардың берілген қорытындысы - техникалық ерекшеліктер қызметі конкурсына қатысу өтінімдерінде ұсынылғандардың сәйкесі бойынша қорытындысын беру үшін сарапшылар тартылған жоқ.


3. Конкурсқа қатысу өтінімдерді беру соңғы мерзімінің аяғына дейін белгіленген мерзімінде берген келесі әлеуеттік жабдықтаушылардың конкурсқа қатысу өтінімдері:

№ 1 лоты бойынша. Кәмелетке толмағандар арасындағы өзіне өзі қол салушылық әрекетінің алдын алуға бағытталған жоба. Қоғамдық фонд «Көмек» (Қостанай қаласы, 5 апреля көшесі 67-үй) 2014 жылдың 07.11. 12 сағат 20 минут.

Ашылды және оның ішінде бар:

Реттік №

 

Құжаттардың тізімі

Қағаз саны

1.

Конкурсқа қатысу өтінімдер

1

2.

Біліктілік туралы мәліметтер

1

3.

Жеке тұлға туралы ақпарат

1

4.

Түйіндме

1

5.

Ұсынылған хаттардың көшірмесі

3

6

Марапаттар: Диплом көшірмесі

1

7

Қазақ тілі және орыс тілінде жарғының нотариалды түрде куәландырылған көшірмесі

11

8

Заңды тұлғаның нотариалды түрде куәландырылған Мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің көшірмесі.

1

9

Кәмелетке толмағандар арасындағы өзіне өзі қол салушылық әрекетінің алдын алуға бағытталған жоба. № 1 лоты бойынша сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі.

4

 

Конкурстық комиссия отырыснда барлық қатысушыларға жарияланды.

Конкурсқа қатысу өтінімдерінің өзгерістері және шақырылуы болған жоқ.

4. конкурсқа қатысу үшін конкурсқа қатысу келесі өтінімдер қабылданған жоқ: конкурсқа қатысу үшін конкурстық өтінімдердің қабылданбағаны жоқ.

5. біліктілік талаптарға және басқа конкурстық құжаттардың талаптарына сәйкес әлеуеттік жабдықтаушылардың конкурстық өтінімдері.

№ 1 лоты бойынша. Кәмелетке толмағандар арасындағы өзіне өзі қол салушылық әрекетінің алдын алуға бағытталған жоба. Қоғамдық фонд «Көмек» 110000 (Қостанай қаласы, 5 апреля көшесі 67-үй)

6. Берілген конкурсқа қатысу үшін берілген барлық өтінімдердің Заңның 17 бабы 4 тармағымен қарастырылған өлшемдердің қатысты мағыналарын қолдану нәтижелері туралы ақпарат.

2007 жылғы 27 желтоқсанындағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» № 1301 қаулысының 95 тармағына және конкурстық құжаттардың 48 тармағына сәйкес конкурстық бағалық ұсыныстардың шартты азайуын конкурстық комиссия қолданған жоқ.

Әр лот бойынша қатысушыларды белгілеу жағдайы барысында конкурсқа қатысу үшін рұқсат туралы жалпы хаттаманың рәсімделуіне болады.

Ашық дауыс беру жолымен техникалық ерекшеліктердің қызметіне әлеуеттік жабдықтаушының сәйкесі туралы нәтиженің негізінде, сонымен қатар конкурсқа қатысу өтінімдерді қарастыру нәтижелері бойынша конкурстық комиссия ШЕШТІ:

1. Конкурсқа қатысу үшін келесі әлеуеттік жабдықтаушылар рұқсат етілсін:

- Қоғамдық фонд «Көмек».

2. Конкурсқа қатысу үшін келесі әлеуеттік жабдықтаушыларға рұқсат етілмесін:

- жіберілгендер жоқ.

3. конкурстық бағалық ұсыныстармен коверттерді қабылдау үшін күнін, уақытын және орнын тағайындалсын: - қажеттілігі жоқ.

4. конкурстық бағалық ұсыныстарды бағалау және салыстыру бойынша конкурстық комиссияның отырысы тағайындалсын: - қажеттіліг жоқ.

5. мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысы берілген хаттаманың мәтінің тапсырыс ьерушінің интернет-қорына орналастырсын.

 

Берілген шешімге дауыс берді:

ИА– 3 дауыс: (Бурдыка Е.А., Гривко Т.А.,Жизневская Ю.В.);

Қарсы – 0 дауыс.

 

Әлеуеттік жабдықтаушының конкурстық өтінімнің шартты бағасына пайыздық ықпалының есебі

Реттік №

Әлеуеттi өнiм берушiнiң атауы

Лот
нөмiрi

Мынадай бағалау өлшемдерiн ескере отырып, әлеуеттi өнiм берушiнiң конкурстық өтiнiмiнiң шартты бағасына пайыздық әсерi, пайызбен

Өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың мәнi болып табылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер нарығындағы жұмыс тәжiрибесi

 

Біліктілік кәсіптік деңгейін білетін мамандардың бар болуы

Ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес қоршаған ортаны басқару менеджментiнiң сертификатталған жүйесiнiң (сертификатталған жүйелерiнiң болуы) және (немесе) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына экологиялық таза өнiм стандартына сәйкестігін растаудың болуы

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер бойынша ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджментiнiң сертификатталған жүйесiнiң (сертификатталған жүйелерiнiң) болуы

1

«Көмек» Қоғамдық фонды

№ 1 лоты бойынша. Кәмелетке толмағандар арасындағы өзіне өзі қол салушылық әрекетінің алдын алуға бағытталған жоба.

-

-

-

-

Кестенің жалғасы

Мынадай бағалау өлшемдерiн ескере отырып, әлеуеттi өнiм берушiнiң конкурстық өтiнiмiнiң шартты бағасына пайыздық әсерi, пайызбен

Конкурстық өтiнiмiнiң шартты бағасына сомалық пайыздық әсерiнiң жиыны

Мыналарды ескере отырып, шартты бағаға пайыздық әсер, пайызбен

Барлығы

Тауарлард ың функциона лдық сипаттама лары

Пайдалану ға, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған шығыстар

Ұсынылатын тауарлар мен қызметтердің пайдаланатың мінездеменің кепілдігін беру

Отандық тауар өндiрушiнiң, отандық жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер берушiнiң мәртебесi

Қазақстандық мазмұн

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Мемлекеттік сатып алу ережесінің 306-1 тармағына сәйкес мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен қарастырылған қызметтерді мемлекеттік сатып алу барысында конкурстық комиссия конкурс қатысушыларының конкурстық бағалық ұсыныстарына әсер ететін өлшемдердің пайыздық мағынасын қолданбайды.

Конкурстық комиссия төрағасыны, оның орынбасарының, мүшелері мен хатшысының қолдары:

 

Конкурстық комиссияның төрағасы: Е.А. Бурдыка

 

Конкурстық комиссияның төрағасының орынбасары: Т.А. Гривко

 

Конкурстық комиссияның мүшесі: Ю.В. Жизневская

 

Конкурстық комиссияның хатшысы: С.М. Макеева

 

Яндекс.Метрика
Карта сайта: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
© 2008-2012 Образовательная сеть «Lis-edu.kz»
Дизайн и разработка Ormicon SFG.
Все права на размещенные материалы принадлежат лицам и организациям их разместившим.
История Интернета в Казахстане Интересные факты о бритвах Необычные идеи для бизнеса Интересные факты о студентах
pID:
Пароль:


Забыл пароль
Регистрация
 Вход