Отдел образования акимата города Лисаковска


К3. Конкурс құжаттамасы
Вебмастер Lis-Edu.Kz 15:26 14 января 2016 г. Просмотров: 2488

Бекітемін:_________________________
« Лисаков қаласы әкімдігінің білім бөлімі»

мемлекеттік мекемесінің басшы

Бурдыка Е.А.

2015 жылғы «14» қаңтардағы

№ 6 бұйрық

Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Красногор негізгі мектебі» КММ-ндегі оқушылардың және Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Красногор негізгі мектебі» КММ жанындағы шағын орталықтың тәрбиеленушілерінің тамағын ұйымдастыру бойынша қызмет жеткізушісін таңдау жөніндегі конкурс құжаттамасы

 

 

Конкурсты ұйымдастырушы - «Лисаков қаласы әкімдігінің білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 111200, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 2 шағын аудан, 8- үй, тел. 8 (71433) 3-26-82, факс: 8 (71433) 3-35-52, БСН 060140008851, ЖБК KZ27070103KSN3918000 «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің қазыналық комитеті» ММ ББК KKMFKZ2A, e-mail – goroo@lis-edu.kz, интернет-ресурс: www.goroo.kz

1. Жалпы ережелер

Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Красногор негізгі мектебі» КММ-ндегі оқушылардың және Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Красногор негізгі мектебі» КММ жанындағы шағын орталықтың тәрбиеленушілерінің тамағын ұйымдастыру бойынша қызмет алушыларының жалпы саны: 34 оқушы және 16 шағын орталықтың тәрбиеленушісі құрайды (2 тәрбиеленуші - жергілікті бюджет қаражаты есебінен 151298 (Жүз елу бір мың екі жүз тоқсан сегіз) теңге жалпы соммасында ақысыз ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі).

Бюджеттік қаражаттың есебінен білім алушыларды тегін тамақтандыруды ұйымдастыруға бөлінетін сома 151298 (Жүз елу бір мың екі жүз тоқсан сегіз) теңге құрады.

Бір білім алушының тамақтандыру төлемі 171 ( бір жүз жетпіс бір) теңгені құрады.

Шағын орталықта толық күнмен болатын бір білім алушының тамақтандыру құны конкурсты ұйымдастырушы белгілеген құнынан аспайды және 374,5 (үш жүз жетпіс төрт) теңге 50 тиын құрайды.

Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Красногор негізгі мектебі» КММ-ндегі оқушылардың және Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Красногор негізгі мектебі» КММ жанындағы шағын орталықтың тәрбиеленушілерінің тамағын ұйымдастыру бойынша қызмет 111200, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 2-шағын аудан, 8-үй,
орта білім беру ұйымында оқу кезінде 2016 жылғы наурыз-мамыр айы, 2016 жылғы қыркүйек-желтоқсан кезеңі білім алушыларына, 2016 жылғы , наурыз-маусым, тамыз-желтоқсан шағын орталықтың тәрбиеленушілеріне тамақ беруді көздейді

Осы конкурстық құжаттама мыналарды қосады:

1) осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметтерді алушылар санаттарының тізбесін;

2) осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес техникалық тапсырманы;

3) осы конкурстық құжаттамаға 3, 4-қосымшаларға сәйкес заңды және жеке тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға арналған өтінімді;

4) осы конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді;

5) осы конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сәйкес қызмет көрсетуді ұсынатын өнім берушіні таңдау критерийлерді;

6) осы конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкесберешектің жоқтығы туралы банктың немесе банк филиалының анықтамасының нысанын.

7) осы конкурстық құжаттамаға 8-қосымшаға сәйкесбанктік кепілдіктің нысанын.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтініммен қоса орта білім беру ұйымдарының білім алушыларын тегін тамақтандыруды қамтамасыз ету үшін бюджет қаражаты есебінен бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді:

1) конкурсты ұйымдастырушының мынадай банк шотында: KZ750705034640572001, БСК KKMFKZ2A, шот валютасы: KZT ,"ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті" ММорналастырылғын ақшаның кепілдік берілген ақша жарнасы;

2) осы конкурстық құжаттамаға 8-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік нысанында енгізеді.

Әлеуетті өнім беруші немесе келісім бойынша оның өкілі мына мекенжай бойынша:111200, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 2-шағын аудан, 8-үй, «Лисаков қаласы әкімдігінің білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі орналасқан конкурс ұйымдастырушының пошталық мекенжайына жібереді немесе шабарман комиссия хатшысына (бухгалтерия кабинеті) Ережелердің 43-тармағына сәйкес 2016жылғы 04 ақпанда сағат 10-00-ге дейінгі мерзімді қоса алғанда құжаттардың пакетін тапсырады.

Әлеуетті өнім беруші құжаттарды нөмірленген беттерімен, тігілген түрінде, түзетулерсіз конкурс ұйымдастырушысына тапсырады.Өтінімнің соңғы беті бірінші басшының қолымен куәландырылады және мөрмен бекітіледі.

Конкурс ұйымдастырушысы белгіленген мерзімінен кейін тапсырылған құжаттар тіркеуге жатпайды және әлеуетті өнім берушілергеге қайта жіберіледі.

2. Әлеуетті өнім берушілерді конкурс туралы хабардар ету

Конкурстық құжаттаманың көшірмелері конкурс ұйымдастырушысының интернет-ресурстарында және (немесе) тиісті әкімшілік-аймақтық бірліктің территориясында таратылатын мерзімді баспа шығармаларда орналастырылады жәнеәлеуетті өнім берушілердің талаптары бойынша қағаз түрінде ұсынылады.

Конкурстық комиссияның хатшысы конкурс қатысушыларына конкурстық құжаттаманың қағаз түріндегі көшірмелерін қол қойғызып береді және деректерді конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған тұлғаларды тіркеу журналына енгізеді.

Конкурстық құжаттаманың көшірмелерін алған тұлғаларды тіркеу журналда конкурстың атауы және өткізу мерзімі, әлеуетті өнім берушінің немесе заңды тұлға өкілінің тегі, аты, әкеснің аты,ЖСН, жеке куәліктің нөмірі, жеке кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің нөмірі, конкурстық құжаттаманың көшірмелерін қабылдау уақыты мен күні,мекежайы және байланыс телефондары.

Тұлғаларды тіркеу журналы тігіледі, беттері нөмірленеді, соңғы парағы конкурсты ұйымдастырушының мөрімен бекітіледі

Конкурс ұйымдастырушысы конкурстық құжаттаманы бекіту күннен бастап бес күнтізбелік күні ішінде, бірақ әлеуетті өнім берушілері конкурстық құжаттаманы тапсырудың соңғы күніне дейін жиырма күнтізбелік күннен кеш емес конкурс туралы хабарламаны интернет-ресурста және тиісті әкімшілік-аймақтық бірліктің территориясында таратылатын мерзімді баспа шығармаларда жариялау жолымен әлеуетті өнім берушілерді хабарлайды.

Хабаламада конкурс ұйымдастырушысының толық пошталық мекенжайы, кабинеттің нөмірі, конкурстық құжаттаманы қабылдауға және тіркеуге жауапты тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты, өтінімдерді қабылдауы бітетін күні мен уақыты және конверттердің ашу уақыты мен орны көрсетіледі.

Конкурстық құжаттамаға

1-қосымша

 

 

Көрсетілетін қызметті алушылар санатының

тізбесі

Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Красногор негізгі мектебі» КММ-ндегі оқушылардың және Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Красногор негізгі мектебі» КММ жанындағы шағын орталықтың тәрбиеленушілерінің тамағын ұйымдастыру бойынша қызмет жеткізушісін таңдау жөніндегі конкурс

 

Конкурсты ұйымдастырушы

ның атауы

Білім беру ұйымын

дағы көрсеті

летін қызметті алушылар

дың жалпы саны

Оның ішінде бюджет қаражаты есебінен тегін тамақтандыру

мен қамтамасыз етілетін білім алушылар

Қызметті көрсету мерзімдері

Қызметті көрсету орны

Білім алушыларды тегін тамақтанды

руды қамтамасыз етуге

бюджет қаражаты есебінен бөлінген сома(ҚҚС есептемей)

1

2

3

4

5

6

7

1

«Лисаков қаласы әкімдігінің білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі

50

2

2016жылғы наурыз-мамыр,

2016 жылғы қыркүйек-желтоқсан;

шағын орталықта: 2016 ж. наурыз-маусым, тамыз-желтоқсан

Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Красногорс ауылы, «Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің Красного негізгі мектебі» КММ ғимараты

151298 (Жүз елу бір мың екі жүз тоқсан сегіз) теңге

Күні: 14.01.2016 ж.

Басшы _____________________ Бурдыка Е.А.

М.О.

Конкурстық құжаттамаға

2-қосымша

Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Красногор негізгі мектебі» КММ-ндегі оқушылардың және Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Красногор негізгі мектебі» КММ жанындағы шағын орталықтың тәрбиеленушілерінің тамағын ұйымдастыру бойынша қызмет жеткізушісін таңдау жөніндегі конкурс құжаттамасының техникалық тапсырмасыЛисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Красногор негізгі мектебі» КММ-ндегі оқушылардың және Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Красногор негізгі мектебі» КММ жанындағы шағын орталықтың тәрбиеленушілерінің тамағын ұйымдастыру бойынша қызмет сәйкес келген сапалық және сандық сипаттамалар осы техникалық тапсырмада суреттеледі.

Тамақ 34 білім алушы және шағын орталықтың 16 тәрбиеленушісі беріледі ( жергілікті бюджет қаражаты есебінен 151298 (жүз елу бір мың екі жүз тоқсан сегіз) теңге жалпы сомаға тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілген жеке санаты санасынан олардан 2 тәрбиеленуші)

Өлшеу бірлігі:бала-күндердің саны : 404

Бір білім алушының тамақтандыру төлемі мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысымен бекітілген төлемнен аспауы керек: 171 ( бір жүз жетпіс бір) теңге.

Толық күнмен болатын шағын-орталықтың бір тәрбиеленушіге тамақтану бағасы мемлекетік сатып алу ұйымдастырушыларының бекітілген бағасынан аспау керек – 374,5 (үш жүз жетпіс төрт) теңге 50 тиын.

Қызметті көрсету мерзімі – 2016жылғы наурыз-мамыр, 2016 жылғы қыркүйек-желтоқсан, шағңын-орталықта: 2016 ж. наурыз-маусым, тамыз-желтоқсан.

Асхана бөлмесі мектептің 1 қабатында орналасқан.

Асхананың жалпы алаңы – 46,17 м2.

Асхана бөлмесінде: душ, санузел, ыдыс-аяқ және қол жуатын жерлер, суды тазартатын сүзгі орналасқан, қойма бөлмелері, 25 отыратын орындарға арналған түскі залы бар.

Ас блогы жабдықталған: 4 камфорлық электрлік плита – 2, электрлік духовка – 1, мармит – 1, 50 л. су қайнатқыш – 1, «Бирюса» тоңазытқышы – 1, қамыр былғауыш – 1.

Қызмет көрсету орны: Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Красногорс ауылы, «Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің Красного негізгі мектебі» КММ ғимараты

«Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Красногор негізгі мектебі» КММ оқушылары үшін бекітілген және келісілген екі апталық келешек мәзірі (ыстық тамақ)

1-апта

ДҮЙСЕНБІ

Шығымы (гр)

1.Етпен палау

300/400

2. Винегрет

70/150

3. Кисель

200

4. Бидайдың наны

50

   

СЕЙСЕНБІ

Шығымы (гр)

1. Сары маймен сүтті ботқа сливочным маслом

300/400

2. Қантпен шәй

200

3. Ішіне ірімшік салып пісірілген нан

75

4. Алма

1 дана

5. Бидайдың наны

50

   

СӘРСЕНБІ

Шығымы (гр)

1. Жаңа піскен қырыққабаттан ет қосып пісірілен борщ

300/450

2. Жаңа піске қиярдан өсімдік майын қосып істелген салат

70/150

3. Құрғақ жемістен қайнатылған компот

200

4. Бидайдың наны

50

   

БЕЙСЕНБІ

Шығымы (гр)

1. Картоп езбесі

150/250

2. Бұқтырылған балық көкөністермен бірге

100/120

3. Жемі шырыны

200

4. Бидайдың наны

50

5. Мандарин

1 дана

   

ЖҰМА

Шығымы (гр)

1. Қайнатылған макарондар

150/250

2. Сиырдың етінен пісірілген гуляш

100/120

3. Жаңа піскен қырыққабаттан жасалған салат

70/150

4. Кисель

200

5. Бидайдың наны

50

   

СЕНБІ

Шығымы (гр)

1. Етпен бірге картоптан пісірілген пісірме

300/400

2. Қызылшадан жасалған салат

70/150

3. Ішіне картоп салып пісірілген пирожок

75

4. Бидайдың наны

50

5. Құрғақ жемістен қайнатылған компот

200

   

2 -ші апта

ДҮЙСЕНБІ

Шығымы (гр)

1. Еттен пісірілген котлет

100/120

2. Қарақұмықтан пісірілген ботқа

150/250

3. Сәбізден жасалған салат

70/150

4. Бидайдың наны

50

5. Жеміс шырыны

200

   

СЕЙСЕНБІ

Шығымы (гр)

1. Үйдің тұздықты сорпасы қаймақпен бірге

300/450

2. Көкөністен жасалған салат

70/150

3. Сүт қосылған шелпек нан

75

4. Қант пен шәй

200

5. Бидайдың наны

50

   

СӘРСЕНБІ

Шығымы (гр)

1. Қырыққабат жапырағына орап пісірілген турама ет

300/400

2. Алма

1 дана

3. Құрғақ жемістен қайнатылған компот

200

4. Бидайдың наны

50

   

БЕЙСЕНБІ

Шығымы (гр)

1.Қайнатылған күріш

150/250

2. Балық котлеті тұздықпен бірге

100/120

3. Ішіне қырыққабат салып пісірілген пирожок

75

4. Кисель

200

5. Бидайдың наны

50

   

ЖҰМА

Шығымы (гр)

1. Арпа жармасынан пісірілген ботқа

150/250

2. Еттен пісірілген тефтели тұздықпен бірге

100/120

3. Жемістер (банан, мандарин немесе алмұрт)

1 дана

4. Қантпен шәй

200

5. Бидайдың наны

50

   

СЕНБІ

Шығымы (гр)

1. Күріштен пісірілген сары май қосылған сүтті ботқа

150/250

2. Қырыққабат пен сәбізден жасалған өсімдік майы қосылған салат

100/120

3. Мак қосылған тоқаш

75

4. Кисель

200

5. Бидайдың наны

50

   

«Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Красногор негізгі мектебі» КММ жанындағы шағын-орталықтың тәрбиеленушілері үшін бекітілген және келісілген екі апталық келешек мәзірі (толық күн болумен)

1 апта

ДҮЙСЕНБІ

шығу , грамм

Таңғы ас :

 

1. Май қосылған «Геркулес» сүт ботқасы

200

2.Нан

55

3.Сүт қосылған какао

180

Екінші таңғы ас :

 

1.Апельсин

1 дана

Түскі ас :

 

1.Ет сорпасымен үй лапшасы

200

2.Көкөніс тағамы

200

3.Жидек киселі

180

4. Нан

55

Бесіндік :

 

1.Жемістен жасалған қоймалжынмен тәтті печенье

70

2.Сүт қосылған кофе

180

СЕЙСЕНБІ

шығу , грамм

Таңғы ас :

 

1. Май қосылған сүт-күрішті сорпа

200

2. Қант қосылған шәй

180

3. Нан

55

Екінші таңғы ас :

 

1. Табиғи шырын

180

2. Печенье

20

Түскі ас :

 

1. Қаймақ қосылған қырыққабаттан жасалған сорпа

200

2. Сиыр еті қосылған палау

200

3. Өсімдік майы қосылған сәбіз және алма салаты

60

4. Қант қосылған шәй

180

5. Нан

55

Бесіндік :

 

1. Ірімшік қосылған нан

60

2. Кофе ішімдігі

180

СӘРСЕНБІ

шығу , грамм

Таңғы ас :

 

1. Май қосылған ұнтақ жарма ботқасы

200

2. Сүт және қант қосылған шәй

180

4. Ірімшік қосылған нан

55/10

Екінші таңғы ас :

60

1. Банан

1 шт.

Түскі ас :

 

1. Кесіліп қуырылған наннан «Волна» сорпасы

200

2. Қайнатылған гречка

130

3. Тұздықтағы тауық бұқтырмасы

80

4. Өсімдік майы қосылған қырыққабаттан салат

60

5. Кептірілген жемістен компот

180

6. Нан

55

Бесіндік :

 

1. Қамыр ішіндегі шұжық

80

2. Сүт қосылған кофе

180

БЕЙСЕНБІ

шығу , грамм

Таңғы ас :

 

1.Ірімшік қосылған кеспе

200

2.Қант және сүт қосылған шәй

180

3. Нан

55

Екінші таңғы ас :

 

1. Үй майқоспа наны

80

2. Кофе ішімдігі

180

Түскі ас :

 

1. Қырыққабаттан жасалған щи

200

2. Сары май қосылған күріш

130

3. Балық етінің котлеті

80

4. Өсімдік майы қосылған қияр салаты

60

5. Қант қосылған шәй

180

6. Нан

55

Бесіндік :

 

1 «Посыпуха»

50

3. Кептірілген жемістен компот

180

ЖҰМА

шығу , грамм

Таңғы ас :

 

1. Сүт қосылған 5 астық тұқымдастар ботқасы

200

2. Май қосылған нан

55/8

3. Қант қосылған шәй

180

Екінші таңғы ас :

 

1. Табиғи жеміс шырыны

180

2. Печенье

20

Түскі ас :

 

1. Бұршақ сорпасы

200

2. Қайнатылған шұжық

60

3. Май қосылған картоп езбесі

150

4. Өсімдік майы қосылған қызылша салаты

60

5. Табиғи жеміс шырыны

180

6. Нан

55

Бесінді к:

 

1. Табиғи жеміс шырыны

180

3. Вафли

20

 

2 апта

ДҮЙСЕНБІ

шығу , грамм

Таңғы ас :

 

1.Сүт қосылған «Дружба» ботқасы

200

2.Қант қосылған шәй

180

3.Нан

55

Екінші таңғы ас :

 

1.Алмұрт

1 шт.

Түскі ас :

 

1. «Золотая рыбка» сорпасы

200

2.Картоп қосылған варениктер

180

4. Өсімдік майы қосылған қызанақ пен жасыл бұршақпен салат

60

4. Жемістен жасалған компот

180

5.Нан

55

Бесіндік :

 

1.Сүт қосылған шәй

180

2.Шоколад

20

СЕЙСЕНБІ

шығу , грамм

Таңғы ас :

 

1. Май қосылған сүт ботқасы

200

2.Қант қосылған шәй

180

3.Нан

55

Екінші таңғы ас :

50

1.Табиғи шырын

180

2.Қойылтылған сүтпен собалақ

80

Түскі ас :

 

1.Жасыл шөппен балық сорпасы

200

2.Арпа жармасы қосылған тефтели

200

3. Өсімдік майы қосылған сәбіз және қырыққабат салаты

60

4. Жемістен жасалған компот

180

5.Нан

55

Бесіндік :

 

1.Құймақ

60

2.Кисель

180

СӘРСЕНБІ

шығу , грамм

Таңғы ас :

 

1.Май қосылған ұнтақ ботқасы

200

2.Қант қосылған шәй

180

3.Ірімшік қосылған нан

55/10

Екінші таңғы ас :

 

1.Алма

1 шт.

Түскі ас :

 

1.Ет қосылған қарамық сорпасы

200

2.Картоп езбесімен бигус

200

3.Компот

180

4.Нан

55

Бесіндік :

 

1.Айран

180

2.Үй наны

80

БЕЙСЕНБІ

шығу , грамм

Таңғы ас :

 

1.Сүттен жасалған тары ботқасы

200

2.Қант қосылған шәй

180

3.Маймен нан

55/8

Екінші таңғы ас :

 

1.Мандарин

1 шт.

Түскі ас :

 

1. «Харчо» сорпасы

200

2.Пісірілген қарақұмық

130

3.Тұздықпен сиыр етінің котлетасы

80

4. Өсімдік майы қосылған сәбіз салаты

60

5.Компот

180

Бесімдік :

 

1.Ірімшік қосылған ватрушка

80

2.Сүт қосылған какао

180

ЖҰМА

шығу , грамм

Таңғы ас :

 

1.Май қосылған арпа сүт ботқасы

200

2.Қант қосылған шәй

180

3.Нан

55

Екінші таңғы ас :

 

1.Табиғи шырын

180

2.Печенье

20

Түскі ас :

 

1. «Рассольник» сорпасы

200

2.Пісірілген күріш

130

3.Қаймақ тұздығындағы бауыр

80

4.Компот

180

5.Нан

55

Бесіндік :

 

1.Сүт шелпек наны

70

2.Сүт және қант қосылған шәй

180

Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Красногор негізгі мектебі» КММ-ндегі оқушылардың және Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Красногор негізгі мектебі» КММ жанындағы шағын орталықтың тәрбиеленушілерінің тамағын ұйымдастыру бойынша оқушыларды негізгі мақсаттар және міндеттер тамақ заттарына және энергияға жас ерекшілігі физиологиялық қажеттіліктеріне сәйкес келген ұтымды тамағын қамтамасыз ету.

Оқушылардың тамағы мектеп асханасында іске асырылады. Қызметтің Өнім берушісі ас бөлменің және оның персоналының жұмысын, сонымен бірге тамақты дайындау технологияларды сақтауын қамтамасыз етуін, азық-түліктердің белгілеуін, үлестің шығу нормаларын, білім алушыларға азық-түліктердің және тағамдардың беруін, әкелетін азық-түліктердің сапсын, олардың сақтау ережелерін және сатуын қамтамасыз етуін басшылық етіп, іске асырады

Қызметтің Өнім берушісі ас бөлмеде, ондірістік және қойма жайларда Санитарлық-эпидемиялық және гигиеналық ережелерді сақтауды қамтамасыз етеді.

Өнім беруші бракераждық журналда нәтижелерді жазып, тағамдарды беру алдында дайындалған тағамдардың күн сайынғы сынамасы бойынша медициналық қызметкердің жұмысы үшін жағдайларды қамтамасыз етеді.

Тағамдардың, ас азық-түліктердің және аспаздық өнімдердің тұтынушы сипаттамалары, олардың органолептикалық ситпаттамалары, дайындау технологиялары мен жағдайлары балалар үшін ас азық-түліктерд ің қауіпсіздігі Кеден одақтың техникалық регламентіне сәйкес болуы керек.

Егер Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «№1орта мектебі» КММ асханасына мектеп тапмақтандырудың базалық ұйымынан тағамдарды әкелсе, тиісті температураны сақтайтын мамандандырылған сыйымдылықтар (термоконтейнерлер) пайдаланады.

Білім алушылардың ыстық тамағы сағат 11-35-тен 11-55-ке дейін, шығын орталықтың тәрбиеленушілеріне сағат 9-30-да; 12-00-ден 12-30-ға дейін; 15-30-да, Г.Н. Шунуковамен бекітілген білім алушылардың тамағы белгіленген тәртібіне сәйкес беріледі.

Қызметтің Өнім берушісі директор Г.Н. Шунукова ай сайын ақыз- түліктердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттарды қоса беріп, білім алушылар үшін тамақтың азық-түліктерінің пайдаланатын тізбесі туралы мәліметтерді береді.

Әлуетті Өнім беруші міндетті түрде көрсетілетін қызметтердің алдында мемлекеттік органда, санитарлық-эпидемиологиялық аманшылық саласында шығарылатын өнімдердің ассортименттік тізбесін бекітеді.

Тамақтандырудың нақты тағам мөлшері көрсетілетін қызметтердің басталуының алдында бекітілген перспективалық мәзірге сәйкес болу керек.Бір азық-түліктерді, тағамдарды және аспаздық өнімдерді бөтендерге ауыстыруға санитарлық-эпидемиологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес төтенше жағдайларда ғана рұқсат беріледі

Қызметтің Өнім берушісі дайындық тағамның калориялыққа сәйкестігін және дайындау технологияларын сақтау үшін ас бөлмеде тағам дайындаудың біртұтас картотекасы (технологиялық карталар) болуын қамтамасыз етеді.

Астың дайындалуы тағамның картотекасын пайдалануымен жасалады, онда азық-түліктердің орналасу ерекшелігі, тағамның шығуы, тағамдарды дайындау технологиялары туралы мәліметтер, әр тағамның құрамы туралы және оның ас құндылығы (ақуыздардың, майлардың, көмірсулардың, дәрумендердің мөлшері) және әр тағамның (аспаздық өнімнің) энергетикалық құндылығы (калориялығы), астың әр жеуі туралы толық ақпараты көрсетіледі.

Тағамдарды және аспаздық өнімдерді дайындаудың технологиялық үдерісін қамтамасыз ету бойынша жұмысты өндірістің меңгерушісі ұйымдастырады.

Ас бөлмеде әрдайым санитарлық-эпидемиялық заңнамасының талаптарына сәйкес кажет құжаттама болуы керек (тағам азық-түліктерінің және азық- түлік шикізаттың, дайын аспаздық өнімдердің бракераждық журналдары, денсаулық журналы, тоназытқыш құрал-жабдықтардың температуралық режимін есепке алу, мәзір, дайындайтын тағамдарға технологиялық карталардың журналдары, әкелетін тағам азық-түліктерінің сапасын растайтын құжаттар (жүкқұжат, сәйкестігін көрсететін сертификаттар, сапаның куәліктері, мал дәрігерлік- санитарлық сараптаманың құжаттары, пікірлердің және ұсыныстардың кітабы және т.б.)

Өнім берушіде ас бөлменің әр қызметкеріне жұмыс істеуге рұқсат беруімен медициналық кітапшасы болады.

Өнім беруші қолданыстағы технологиялық, тоназытқыш және санитарлық- техникалық құрал-жабдықтардың түзеулігін және уақытында мемлекеттік тексерісті өткізуін қамтамасыз етеді, сонымен бірге санитарлық-эпидемиологиялық тұжырымдамасы бар автокөлікте тамақтың ақыз-түліктерін әкелуін ұйымдастырады.

Өндірістік құрал-жабдықтардың, ыдыс-аяқтың, жуатын, дезинфекциялайтын құралдардың (ҚР пайдалануға рұқсат берілген) және материалдық-техникалық жабдықтаудың бөтен заттары жеткілікті болуын қамтамасыз ету.

Өндірістік заттарына жататын құрал-сайман, жабдықтар, ыдыс-аяқ, қорап қоғамдық тамақтану ұйымдарға талап ететін санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сай болу керек және белгіленген тәртіпте тамақтық азық-түліктермен түйісу үшін рұқсат берілген материалдардан жасалған болу керек.

Санитарлық ережелердің талаптарына сәйкес жуу және дезинфекция ережелерін сақтау мақсатында бір отыратын орынға үш жинақтамадан кем емес есептен ас ішетін ыдыс-аяқтың және ас ішетін сайманның жеткілікті санын қамтамасыз ету.

Формасы өзгерген, ернеулері сынған, жарылған, эмаль жарылған, ас ішетін ыдыс –аяқтарды, алюминийден жасалған саймандарды, пластмассадан және сығылған фанерадан жасалған өңдеу тақталарды, жарылған және механикалық бұзылған өңдеу тақталарды, ұсақ ағаш құралдарды пайдалануға жол бермеу.

Егер қандай болмасын технологиялық құрал-сайман істемей калса, мәзірге өзгерістерді енгізу керек және дайын тағамдарды жасау кезінде санитарлық ережелердің талаптарын сақтауын қамтамасыз ету керек.

Тамақ бөліміне әкелінетін тамақ өнімдері азық-түлік шикізатқа және тамақ өнімдерге қойылатын гигиеналық талаптарға сәйкес болуы керек,өнімнің жасалған күнін,мерзімін көрсетуімен және сақтау жағдайларын көрсетуімен олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар бірге болуы керек. Қоса берілетін құжатты өнімді іске асырудың аяғына дейін сақтау керек.

Қызметтер көрсететін кезде азық-түлік өнімдерге пайдаланатын сапаның сертификаттары (декларациялары) болу керек.

Оқушылардың тамақтану кестесін сақтау.

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының органдары беретін қорытындысы бар мамандандырылған машинада ғана азық-түлік өнімдері мен азық-түлік шикізатты жеткізуді іске асыру.Жүргізушіде немесе экспедиторда жеке медициналық кітапшасы болу керек.

Оқушыларды тамақтандыруларында тыйым салынған тағамдарды, сонымен қатар газдалған және алкогольсіз энергетикалық сусындарды, чипстерді, кептірілген нандар және гендік модификациялау ингредиенттер бар азық-түлік өнімдерді, сонымен қатар сағыздарды сатуға жол бермеу.

Көрсететін қызметер аяқталған соң мектептің тамақ бөлмелерінің жайларында жыл сайынғы және керек болғанда жөндеуді өткізу.

Конкурстың жеңімпазы болып жарияланса, жайды және технологиялық құрал-сайманды (олар бар болса) жайға алу, сонымен қатар коммуналдық көрсететін қызметтерді пайдалануға шарттарды жасау.

Күні: 14.01.2016 ж.

Басшы _____________________ Бурдыка Е.А.

М.О.

Конкурстық құжаттамаға

3-қосымша

 

Конкурсқа қатысуға өтінім

(заңды тұлғалар үшін)

Кімге __________________________________________________________
(конкурсты ұйымдастырушының атауы)

Кімнен ________________________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің толық атауы)

1. Конкурсқа қатысуға үміткер болатын әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің заңды, почта мекенжайы және байланыс телефондары

 

Заңды тұлғаның банктік деректемелері (БСН, БСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы

 

Заңды тұлғаның бірінші басшысының Т.А.Ә.

 

2. _____________________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы)

осы өтініммен _______________________________________________________

(конкурстың толық атауы)

конкурсқа әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес ____________________________________________________________________

(қажетін көрсету керек)

қызмет көрсетуді жүзеге асыруға келісім береді.

3. _____________________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы)

осы өтініммен заңнамада көзделген бұзушылықтардың жоқтығын растайды.

4. _____________________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы)

конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзінің құқықтық қабілеті, біліктілігі, сапалық және ________________________________________ көрсетілетін қызметтердің

(қажетін көрсету керек)

өзге де сипаттамалары туралы дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін жауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.

____________________________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы)

осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарда мұндай дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.

5. Осы конкурстық өтінім ___ күн ішінде қолданылады.

6. _____________________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы)

жеңімпаз деп танылған жағдайда, біз шарттың орындалуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгізуге міндеттенеміз.

7. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін атқарады.

Күні

Басшының қолы _____________________ М.О.

(Т.А.Ә., лауазымын көрсету)

Конкурстық құжаттамаға

4-қосымша

Конкурсқа қатысуға өтінім

(жеке тұлға үшін)

Кімге __________________________________________________________
(конкурсты ұйымдастырушының атауы)

Кімнен ________________________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің толық атауы)

1. Конкурсқа қатысуға үміткер болатын жеке тұлға (әлеуетті өнім беруші) туралы мәліметтер:

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім
берушінің жеке басын куәландыратын
құжатқа сәйкес Т.А.Ә.

 

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім
берушінің жеке басын куәландыратын
құжаттың деректері (№, кім берген)

 

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім
берушінің тіркелген мекенжайы

 

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім
берушінің нақты тұрғылықты
мекенжайы

 

Тіркеу туралы куәліктің, патенттің
не Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес конкурс мәніне
сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметпен
айналысуға құқық беретін өзге де
құжаттың нөмірі

 

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің банктік деректемелері (СТН, БСН, ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы

 

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім
берушінің байланыс телефондары,
почта мекенжайы мен электрондық
почта мекенжайы (болған
жағдайда)

 

2. _____________________________________________________________

(жеке тұлғаның Т.А.Ә. көрсетіледі)

осы өтініммен конкурсқа (конкурстың толық атауын көрсету) әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес қызметтер көрсетуді (қажеттісін көрсету керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді.

3. _____________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

осы өтініммен заңнамада көзделген бұзушылықтардың жоқтығын растайды.

4. _____________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға өзінің құқықтық қабілетігі, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (қажеттісін көрсету) дұрыс емес мәліметтер бергені үшін жауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.

________________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарды мұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.

5. Осы конкурстық өтінім __ күн ішінде қолданылады.

6. _____________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, мен шарттың орындалуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгізуді міндеттенемін (егер де конкурстық құжаттамада шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).

7. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін атқарады.

Күні

Басшының қолы _____________________ М.О.

(Т.А.Ә., лауазымын көрсету)

Конкурстық құжаттамаға

5-қосымша

Қызметкерлердің біліктілігі туралы

мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші толтырады)

1. Әлеуетті өнім берушінің атауы_________________________________

_________________________________________________________________

2. Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметті көрсету үшін ___________________________

(әлеуетті өнім берушініңатауын Т.А.Ә. көрсету)

әлеуетті өнім берушіде қажетті штат қызметкерлері бар.

Қызметкерлердің жалпы саны ____ құрайды, оның ішінде растайтын құжаттарының көшірмелері қоса берілген ____ аспазшы, ____ технолог, ____ диетолог құрайды:

Қызметкердің Т.А.Ә.

Білімі және мамандығы

Мамандығы бойынша еңбек өтілі

Біліктілікті арттыру курстары туралы мәліметтер

Жұмыс істеуге рұқсат берілгендігі туралы мәліметтер (рұқсат беру туралы белгісі бар медициналық кітапшалардың көшірмелері)

         

Барлығы

       

3. Растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, _________________________________ соңғы бес жыл ішінде конкурста сатып

(әлеуеттi өнiм берушiнің атауын көрсету)

алынатын көрсетілетін қызметтерге ұқсас көрсеткен қызметтердің көлемі.

Көрсетiлген қызметтердiң атауы

Тапсырыс берушiлердiң атауы

Қызметтерді көрсету орны және жылы

     

4. _____________________________________________________________

(әлеуеттi өнiм берушiнің атауы)

рұқсат беру туралы белгісі бар жұмысқа жіберілген автокөлік пен жүргізушіге растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілген, қызмет көрсетуі үшін мамандандырылған автокөлігі (бар болса) бар:

Көлік түрi

Көлік маркасы

Жекеменшiк, жалға алынған (кiмнен)

Жүргізушіге рұқсат беру туралы мәліметтер (рұқсат беру белгісі бар медициналық кітапшалардың көшірмелері)

Рұқсат беру белгісі көрсетілген көліктің санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы

         

5. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: меншікті, кредиттiк және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау.
____________________________________________________________________

6. Әлеуетті өнім беруші қызмет көрсету үшін ресурстардың бар екені туралы қосымша мәліметтерді көрсетеді.

Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын растаймын.

Күні

Басшының қолы _____________________ М.О.

(Т.А.Ә., лауазымын көрсету)

Конкурстық құжаттамаға

6-қосымша

Көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау критерийлері

Критерийлер

Балдар

1

Конкурстың нысанасы болып табылатын қызмет көрсету нарығындағы тәжірибесі

Әр жылға 1 балдан, бірақ 5 балдан аспайды

2

Экологиялық менеджмент жүйесін қанағаттандыратын тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметке қолданылатын сәйкестік сертификатының бар-жоғы

Жоқ

(0 балл)

Бар

(1 балл)

3

Тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметке қолданылатын менеджмент сапасы жүйесі сертификатының бар-жоғы

Жоқ

(0 балл)

Бар

(1балл)

4

Аспазшылардың біліктілігі (10 балдан аспайды)

Арнайы орта білім

3-разряд

(1 балл)

Арнайы орта білім

4-разряд

(2 балл)

5-разряд және (немесе) жоғарғы білім

(3 балл)

5

Технологтың, диетологтың болуы (4 балдан аспайды)

Жоқ

(0 балл)

Бір маман ғана бар

(1 балл)

Бар

(2 балл)

6

Технолог біліктілігі бар өндіріс меңгерушінің болуы (кемінде 1 балл)

Жоқ
(0 балл)

Бар
(1 балл)

7

Шығарылатын өнімнің ассортименттік тізбесінің бар-жоғы

10-нан кем ас атауы

(1 балл)

10-нан 30-ға дейін ас атауы

(2 балл)

30-дан 50-ге дейін ас атауы

(3 балл)

8

Азық-түлікті санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар арнайы көлікпен жеткізу шарттары

Көлік жоқ

(0 балл)

Жалдамалы көлік

(3 балл)

Жеке көлігінің болуы

(5 балл)

9

100% қызметкерде жұмысқа рұқсаты бар болуы (кемінде 1 балл)

Бір қызметкерде жоқ
(0 балл)

Барлық қызметкерде бар
(1 балл)

10

Отандық өндірушілерде сатып алынатын тамақ өнімдерінің көлемі (кемінде 2 балл)

50% дейін өнімдер
(1 балл)

50-ден 100 %-ға дейін өнімдер
(2 балл)

11

Тамақ өнімдерінің, аспаздық өнімдерінің жеке өндірісінің бар болуы (жылыжай, наубайхана, бақша шаруашылығы, ферма және бақшалары) (кемінде 1 балл)

Жоқ
(0 балл)

Бар
(1 балл)

12

Тағамдарды дайындайтын технологиялық карталардың болуы (не более 1 балл кемінде)

Пайдалан

байды(0 балл)

Пайдаланады
(1 балл)

13

Персоналға арналған арнайы киімнің және дезинфекциялау құралдардың болуы (кемінде 2 балл)

Талап ететін көлемінде (1 балл)

Талап ететін көлемнен тыс (2 балл)

14

Тағамдарды жасау кезінде көрсетілетін қызметтердің тиімді сапасын қамтамасыз ететін өз энергиясын сақтау жабдықтарды, өндірістік құрал-саймандарды пайдалану((кемінде 2 балл)

Жоқ

(0 балл)

Жарым-жартылай (1 балл)

Толық көлемінде бар (2 балл)

15

Тамақтандыруды ұйымдастыру мәселе бойынша аспаздардың біліктілігін арттыру туралы сертификаттардың болуы (кемінде 1 балл)

Жоқ

(0 балл)

Бір маман ғана бар

(1 балл)

16

Өндірістік өзін-өзі бақылау жоспардың болуы (кемінде 1 балл)

Жоқ

(0 балл)

Бар (1 балл)

Ескертпе: 4, 5-тармақтарда балдар әр маман үшін қойылады, 10 және 13 тармақтарбойыншабалдарқоюүшіналдыңғыжылыөнімдерді, арнайыкиімдердіжәнедезинфекциялауқұралдардысатыпалуғажасалғаншарттартуралыдеректерқолданылады.

конкурстық құжаттамаға

7-қосымша

 

 

Берешектің жоқтығы туралы

анықтама

__________________________________________________________________

(банк атауы)

___________ (күнін көрсету) жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының қаулысымен бекiтiлген екiншi деңгейдегi банктердегi және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлiк есеп шоттарының үлгі жоспарына сәйкес аталған Банк қызмет көрсететін____________________________________________________________________

(заңды (жеке) тұлғаның толық атауы, тел., мекенжайы, көрсетiлciн)

банк алдында анықтама берiлген айдың алдындағы үш айдан көп созылған мерзiмi өткен берешегiнiң жоқ екенін растайды.

Күні

Басшының қолы _____________________

(Т.А.Ә., қызметін көрсету)

М.О.

Конкурстық құжаттамаға

8-қосымша

Банктік кепілдік

______________________________________________________________
(банктің атауы мен деректемелері)

Кімге:________________________________________________________ (конкурсты ұйымдастырушының атауы мен деректемелері)

№_________кепілдік міндеттеме

______________________________ ____ж. «___»__________________

(орналасқан жері)

Біз бұдан әрі «өнім беруші» деп аталатын _________________________,

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

________________________________ ұйымдастырған

(конкурсты ұйымдастырушының атауы)

Білім беру ұйымдарының білім алушыларын тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті берушіні таңдау конкурсына қатысатындығынан және ___________________________________________
(көрсетілетін қызметтердің атауы) қызмет көрсетуге әзір екендігінен хабардармыз.

________ж. «___»______________ жоғарыда аталған конкурсты өткізу жөніндегі конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілердің банктік кепілдік түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізуі көзделген.

Осыған байланысты біз_______________________осы арқылы өзімізге
(банктің атауы)

Сіздің талап етуіңіз бойынша Сіздің ақы төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ өнім беруші:

конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімді кері қайтарып алғанын;

конкурс жеңімпазы деп танылған өнім берушінің қызмет көрсету туралы шарт жасасудан жалтарғанын;

қызмет көрсету туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген шартты орындауға қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімі туралы талаптарды орындамағанын не уақтылы орындамағанын жазбаша растауды алысымен __________________________________________________________тең

(сомасы цифрлармен және жазбаша)

соманы Сізге төлеуге қайтарылмайтын міндеттеме аламыз.

Осы кепілдік міндеттеме конкурстық өтінімдер бар конверттерді ашқан күннен бастап күшіне енеді және өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімі қолданылатын соңғы мерзімге дейін қолданылады және, егер Сіздің жазбаша талабыңызды біз ________ аяғына дейін алмасақ, осы құжат бізге қайтарылатындығына немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшін жояды. Егер конкурстық өтінімнің мерзімі ұзартылған болса, онда бұл кепілдік міндеттеме сондай мерзімге ұзартылады.

Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

 

 

Кепілгердің қойылған қолы мен мөрі Күні және мекенжайы

Яндекс.Метрика
Карта сайта: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
© 2008-2012 Образовательная сеть «Lis-edu.kz»
Дизайн и разработка Ormicon SFG.
Все права на размещенные материалы принадлежат лицам и организациям их разместившим.
История Интернета в Казахстане Интересные факты о бритвах Необычные идеи для бизнеса Интересные факты о студентах
pID:
Пароль:


Забыл пароль
Регистрация
 Вход