Отдел образования акимата города Лисаковска


К3. Шарттың жобасы
Вебмастер Lis-Edu.Kz 17:30 30 марта 2015 г. Просмотров: 2608

Мемлекеттік қызметті сатып алу туралы шарт №

 

 

Лисаков қ. 2015 жылғы «__» ______

 

2009 жылдың 24.02. № 91-1937-18 мемлекеттік тіркеу ережесінің негізінде әрекет ететін «Лисаков қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ басшысы Бурдыка Елена Александровна, бір тараптан ---------------- негізінде әрекет ететін тұлғадан бұдан әрі «Жабдықтаушы» деп аталатын ----------------, басқа тараптан әрі қарай бірлесіп аталатын «Тараптар» 2015 жылдың ------ болған тамақтануды ұйымдастыру бойынша қызметті жабдықтаушының таңдауы бойынша конкурстың қорытындысы туралы хаттаманың негізінде осы Шартты жасады және төменгілер туралы келісімге келді:

464003 «Жалпы білім оқыту» бағдарламасы бойынша;

015 «Жергілікті бюджеті қаражатының есебінен» бағдарламашасына;

169 «Өзге де ағымдағы шығындар» спецификасы бойынша.

 

1. Шарттың мәні

1.1. Осы Шарттың 1 қосымшасына сәйкес әскери-дала жиындарында балалардың тамақтануын ұйымдастыру бойынша Тапсырыс берушіге Жабдықтаушы қызметті көрсетуге міндетті (әрі қарай - қызмет). ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптары негізінде қызметті қабылдау және төлеу керек.

 

2. Шарттың төлеу талаптары және бағасы

2.1. Шарттың жалпы соммасы ------ теңге құрайды: оның ішінде ------ ККС және қызметті көрсетумен байланысты барлық шығындарын, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңдылықтарымен қарастырылған барлық салықтар мен жинау қосады (әрі қарай – Шарттың соммасы).

2.2. Қызметті көрсету актісін Тараптармен қол қою және Жабдықтаушымен дерек бойынша Қызметтерді көрсеткені үшін ақша аудару жолымен бюджеттік қаражатты бөлінуі бойынша Тапсырыс берушімен сомма төленеді. Көрсетілген қызметтің нысаны алдын ала Тапсырыс берушімен Жабдықтаушы келісіледі.

2.3. Көрсетілетін Қызметтің сандық және бағалық қалпындағы көлемі Шарттың 1 Қосымшасында ескерілген.

2.4. Төлемге негізін салатын қажетті құжаттар:

1) Қазыналық аймақтық органда тіркелген Шарт.

2) Көрсетілген қызметтің актісі.

3) Тапсырыс берушіге Жабдықтаушымен берген есеп шоты.

2.5. Қызметті көрсету мерзімі: 2015 жылғы 29 мамырдан 02 маусымдан дейін.

2.6. Төлеу мерзімі: 2015 жылғы маусым.

 

3. Тараптардың міндеттері

3.1. Жабдықтаушы міндетті:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттерді толық және дұрыс орындауын қамтамасыз ету;

2) Әлеуеттік жабдықтаушы Бірыңғай конкурстық құжаттамалардың 7 қосымшасына сәйкес банктік кепілдеме түрінде келісім-шарттың орындалуын қамтамасыз етілуін енгізеді немесе келісім-шарттың жалпы соммасының 3 пайыз мөлшерінде кепілдік ақшалай жарнаны конкурсты ұйымдастырушының банктік шотына: «ҚР Қаржы министрлігінің қазыналық комитеті» ММ ЖБК 750705034640572001, ББК KKMFKZ2A енгізіледі.

3) Шарт бойынша өздерінің міндеттерін орындау барысында Шарттың бөлінбейтін бөлігі болып табылатын Шарттың1 Қосымшасында көрсетілген талаптарына сәйкес болуын ескеру керек.

4) Шарттың талаптарын орындау үшін Жабдықтаушымен қатыстырылған қызметкерден басқа, Тапсырыс берушінің немесе оның атынан басқа тұлғамен берілген техникалық құжаттамалардың мазмұнын Тапсырыс берушінің алдын ала хат түріндегі рұқсатысыз ашуға болмайды. Берілген ақпарат міндеттерді орындау үшін қажетінше осы қызметкерге оңаша берілу керек.

5) Шарт бойынша міндеттерді орындау үшін қажетінше осы қызметкерге оңаша берілу керек.

6) Шартты іске асыру мақсатынан басқа, Тапсырыс берушінің алдын ала хат түріндегі рұқсатысыз жоғарыда айтылған құжаттар және ақпараттар қолданылмау керек.

7) Тапсырыс берушінің бірінші талаптары бойынша Шарт бойынша міндеттердің орындалу жүрісі туралы ақпарарт беру.

8) Жабдықтаушымен Шарт талаптарын орындалмау немесе басқа заңсыз жолмен іс әрекеттерді дұрыс орындалмаған шығындар Тапсырыс берушіге шығыны өтелу керек.

9) «Балалар және жасөспрімідерге білім беру және тәрбиелеу объектілеріне санитарлық –эпидемиялық талаптар» санитарлық ережесін бекіту туралы 2011 жылдың 30.12. № 1684 ҚР Үкіметінің қаулысына сәйкес тамақтану азық-түліктің және күндізгі үлесінің орнатылған қалыптарынан шыға мәзірмен сәйкес оқушылардың тамақтануы жасалып шығарылуы керек.

10) Егер ҚР стандартынан және Шарт талаптарынан шегінген жағдайда Жабдықтаушы қызметті көрсету үрдісінде көрсетілетін қызметтердің сапасын бұзған жағдайда Жабдықтаушы барлық анықталған кемшіліктерді тапсырыс берушінің талабы бойынша екі сағат ішінде ақысыз дұрыстауына міндетті.

11) Жабдықтаушы Шарттың мақсаты үшін берілген құралды және бөлмені қолдануға міндетті.

12) Жабдықтаушы құрылғылардың, жиһаздың және т.б. құралдардың сақталуын қамтамасыз етуіге міндетті. Мүлік зақымдалған жағдайда жөндеу, орнына келтіру шығындары «Жабдықтаушы» есебінен жүргізіледі.

13) Байқаудан өткен Жабдықтаушы мемлекеттік мүлік туралы Қазақстан Республикасы заңдылығымен сәйкес ыстық тамақты дайындау үшін құралдар мен бөлмені жалдау үшін шарт жасасады.

14) Жабдықтаушы қолданған көлемдегі коммуналдық қызметтерді келесі есеп беруші айының 20 – на дейін төлеуіне міндетті.

15) Жабдықтаушы оқушылар тамақтану үшін қажетті ыдыс-аяқтар санын қамтамасыз етуіне міндетті.

3.2. Тапсырыс беруші міндетті:

1) Қызметті көрсету үшін Жабдықтаушының қызметкерлерін кіруіне қамтамасыз ету;

2) Шарт бойынша Жабдықтаушымен көрсетілген қызметтерді Шарттың талаптарына сәйкес төлеу және қабылдау керек;

3) Тамақтану ұйымдастыруына бақылауды жүзеге асыру.

3.3. Көрсетілетін қызметтің сапасы Қазақстан Республикасы белгілеген стандартына сәйкес болу керек.

3.4. Азық-түліктік шикізатқа және тамақ азығына, олардың сапасы мен қауіпсіздігін дәлелдейтін құжаттар беру керек.

3.5. Дайын тамақтың көлемі «Балалар және жасөспрімідерге білім беру және тәрбиелеу объектілеріне санитарлық –эпидемиялық талаптар» санитарлық ережесін бекіту туралы 2011 жылдың 30.12. № 1684 ҚР Үкіметінің қаулысына сәйкес тамақтану азық-түліктің және күндізгі үлесінің орнатылған қалыптарына сәйкес болу керек.

3.6. Қызметін көрсету сапасының талаптары бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың орындалуынан бас тартуына және төленген ақшалай сомманы қайтаруын немесе дұрыс сапада қызметті көрсетуін ауыстыруын талап етуіне құқылы.

 

4. Техникалық спецификасының сәйкестілігіне қызметті тексеру

4.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілі 1 қосымшаға сәйкес талаптарының сәйкестілігіне көрсетілетін қызметтерді бақылауы және тексеруі мүмкін. Осы тексерістер бойынша барлық шығындарды Жабдықтаушы алады. Тапсырыс беруші осы мақсаттары үшін анықтаған өкілдерді Тапсырыс берушіге өз уақытында және жазбаша түрде хабарлау керек.

4.2. Осы Шарттың шеңберінде көрсетілетін қызметтер 1 қосымшада көрсетілген стандартына сәйкес болу немесе одан жоғары болу керек.

4.3. Егер тексеріс барысындағы көрсетілетін қызметтердің нәтижелері техникалық спецификациясына (Шарттың 1 қосымшасы) сәйкес келмесе, Жабдықтаушы тексеріс арасында Тапсырыс беруші жағынан қосымша шығындарсыз техникалық спецификасының талаптарына сәйкес келмегендерін жою үшін шаралар қоладанады.

4.4. Жоғарыда аталған тармақтардың қайсы бірі Шарт бойынша Тапсырыс берушінің басқа міндеттерден босатпайды.

 

5. Кепілдеме

5.1. Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге қызметтерді көрсетуін өз уақытында, сапалы және үздіксіз қамтамасыз етуін кепілдейді.

5.2. Жабдықтаушы техникалық спецификана сәйкес келмейтін қызметтерді және басқа істеліп бітпеген жұмыстарды, қателерді түзетуін кепілдейді (Шартқа 1 қосымша).

5.3. Тапсырыс беруші берілген кепілдемеге байланысты барлық шағымдарды жазбаша түрде Жабдықтаушыға жедел хабарлау керек, содан кейін Жабдықтаушы хабарламада Тапсырыс берушімен анықталған мерзім ішінде өз ақысына барлық кемшіліктерді жою үшін шара қабылдайды.

5.4. Егер Жабдықтаушы хабарламаны алғаннан кейін кемшіліктерді жою бойынша өз уақытында шаралар қабылдамаса, Жабдықтаушыға қатысты Шарт бойынша ие бола латын Тапсырыс беруші, басқаларға ешқандай зиян келтірмей және Жабдықтаушының есебінен кемшіліктерді жою бойынша Тапсырыс беруші қажетті шараларды қабылай алады.

 

6. Тараптардың жауапкершілігі

6.1. Жабдықтаушы тарапынан Қызмет көрсетуін Шартпен орнатылған мерзімдерінің бұзылуы жағдайында Тапсырыс беруші Шартпен бойынша өз міндеттерінің орындалуын тоқтатуға құқылы.

6.2 Жабдықтаушы оның кінәсінан осы Шартпен көзделген міндеттемелердің бұзылғаны оған жүктелетін мына жазалау шараларына: шарт бойынша міндеттемелерді нақты орындағанға дейін әрбір өткізілген күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % тұрақсыздық айыппұлын (штраф, өсім) бюджетке төлеуге әкеліп соқтыруы мүмкін. Тапсырыс беруші осындай тұрақсыздық айыппұлын (штрафты, өсімді) өндіріп алуды қамтамасыз етеді.

6.3. Айпты төлеу Жабдықтаушыны Шарт бойынша өзінің міндеттерінен босатпайды.

6.4. Егер әр өзгерістер Шарт бойынша Қызметтерді көрсету үшін Жабдықтаушыға қажетті бағалар мен мерзімдер азайуына әкелсе, Шарттың соммасы немесе орындау кестесі сәкес бойынша түзетіледу, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі.

6.5. Тапсырыс берушінің алдын ала жабаша түрде рұқсатысыз берілген Шарт бойынша өзінің міндеттерін толық немесе жартылай біреуге беруге болмайды.

6.6. Шарт бойынша өзінің міндеттерін Жабдықтаушымен орындалмағанына байланысты оны бұзған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауды қамтамасыз ету Тапсырыс беруші қайтармайды.

 

7. Шарттың қолдану мерзімі және бұзу шарты

7.1. Осы шарт оған тараптардың қол қойған күнінен бастап 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшіне енеді.

7.2. Егер Жабдықтаушы банкрот немесе толей алмайтын болған жағдайда, Жабдықтаушыға сәйкес жазбаша хабарландыру жіберіп Шарттың талаптарын орындаудан Тапсырыс беруші әр уақытта бір жақты түрде бас тартуына болады. Осындай жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырады және егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тартуына санкция қолдану немесе іс әрекет жасауына қандай да бір құқықтарына тимесе немесе зиян келтірмесе Жабдықтаушының қатынасы бойынша Тапсырыс беруші ешқандай қаржылық міндеттер атқармайды

7.3. Жоғарыда аталған жағдайлар күшінде Шарттың күші жойылған кезде, Жабдықтаушы Шартты бұзуымен байланысты сол бұзу күнінде фактілі шығындары үшін төлем сұрауына құқылы.

7.4. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін басқа біреу санкцияларға зиян келтірмей Тапсырыс беруші Жабдықтаушыға міндеттерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп Шартты толық немесе бөлігін бұзуы мүмкін:

1) егер Жабдықтаушы Тапсырыс берушінің берген қарастырылған Шарттың мерзімінде немесе осы Шартты ұзартылған кезеніндегі ағымында қызметтер көрсетілмесе;

2) егер Жабдықтаушы Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындай алмаса.

7.5. Мемлекеттік сатып алу туралы Шарт, егер Заңмен қарастырылмаған Жабдықтаушыға ұйымдастырушымен мемлекеттік сатып алуларды көмек көрсеткен, сонымен қатар мемлекеттік сатып алу туралы Заңының 6 бабында көрсетілген шектеулер бұзушылықтары анықталған жағдайда кез – келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

7.6. Шарт тараптардың келісімдері бойынша бұзылуы мүмкін.

 

8. Форс-мажор

8.1 Тараптар Шарт талаптарының орындалмауына жауапкершілік көтермейді, егер ол форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болып табылса.

8.2 Жабдықтаушы Шарт орындалуының өз қамтамасыз етуінен айырылмайды және айып төлем өтеу үшін немесе Шарт талаптарын орындамау себебінен оны бұзу үшін жауапты болмайды, егер Шарт орындау бойынша кідіріс форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болып табылса.

8.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптар бақылауымен биленбейтін және күтпеген мінезге ие оқиғаны білдіреді. Ондай оқиғалар келесілерді қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе стихиялық апаттар және басқалар.

8.4 Форс-мажорлық жағдайлардың пайда болуы кезінде Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге ондай жағдайлар мен себептері туралы жазбаша хабарламаны жедел жіберуі тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Жабдықтаушы Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдайларға байланысты емес, Шартты орындаудың баламалы әдістерін іздейді.9. Талас сұрақтардың шешімі

9.1. Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы Шарт бойынша өзара туатын барлық ала ауыздықтар немесе таластар тікелей сөйлесу кезінде шешу үшін барлық күштерін салу керек.

9.2. Егер осындай сөйлесулерден кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы Шарт бойынша таластарын шеше алмаса, тараптар кез келгені Қазақстан Республикасы заңдылығына сәйкес берілген мәселені шешуін талап ете алады.

 

10. Хабарлама

10.1. Бір тарап келесі тарапқа Шарт бойынша жіберетін кез келген хабарлама хат, телеграмма, факс немесе телекса бойынша келесі түпнұсқасы берілуімен жіберіледі.

10.2. Хабарлама әкелген күннен немесе көрсетілген күшке ену күнінде (егер хабарламада көрсетілсе), осы күндердің қайсысы кейінірек түскен жағдайда күшке енеді.

 

11. Басқа жағдайдар

11.1. Салықтар және басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасы салық заңдылығына сәйкес бюджетке төленеді.

11.2. Шарттың кез келген өзгерістері және қосымшалар қолданыста болады, егер жазбаша хат түрінде жасалса және сол жақ өкілдерімен қолы қойылып мөрі басылған жағдайда.

11.3. Жабдықтаушының негізгі таңдауы болып табылатын сапа және басқа жағдайлардың өзгертілмейтін Шарт барысында мемлекеттік сатып алу туралы бекітілген Шартқа өзгертулер енгізуге жол беріледі:

1) Шартта көрсетілген Қызмет бірлігінің бағасы өзгертілмейтін жағдайы барысында көрсетілетін Қызметтер көлемінде сұраныстардың көтерілуімен немесе азайуымен байланысты Шарттың соммасының көтерілуі немесе азайу бөлігінде;

2) Шарт соммасына сәйкес және Қызмет бағасының азайу бөлігінде Тараптар келісімі бойынша.

11.4. Бір тараптың Шарт бойынша міндеттерін беру басқа тараптың жазбаша рұқсаты бойынша ғана жіберіледі.

11.5. Шарт екі данада қазақ және орыс тілінде құрастырылған, әр тараптарға бір дана бойынша.

11.6. Шартпен тәртіптелінбеген бөліктерін тараптар Қазақстан Республикасының заңдылықтарын басшылыққа алады.

 

12. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері

 

«Тапсырыс беруші» «Жабдықтаушы»

«Лисаков қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ

Лисаков қаласы, 2 шағын аудан, 8-үй

БСН 060140008851

ББК KKMFKZ2A

ЖБК KZ27070103KSN3918000

«ҚР Қаржы министрлігі

Қазынашылық Комитеті» ММ

Тел: 8 (71433)3 26 82, факс: 3 35 52

 

Басшы ___________ Е. Бурдыка

 

М.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- жылғы ------

--- шарттың

1 қосымшасы

 

Әскери-дала жиындарындағы оқушылардың тамақтануын ұйымдастыру бойынша қызмет мекенжай бойынша көрсетіледі: Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Лисаков қаласының әкімшілік аймағы («Алый парус» лагері)

Өлшеу бірлігі: қызмет.

Саны: 1.

Шарттың жалпы соммасы құрайды: ______(жазбаша) теңге.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен алатын саны құрайды: 54 оқушы.

Қызметті көрсету мерзімі – 2015 жылдың 29 мамырынан 02 маусымына дейін.

«Алый парус» лагерінің аймағына тамақ әкелуі сәйкес температураны сақтауды қамтамасыз ететін арнайы ыдыста жүзеге асырылады.

 

ыстық тамақты ұйымдастыру бойынша қызметті көрсету барысында жабдықтаушы келесі талаптарды орындау керек:

 

 1. Оқушылардың денсаулығы үшін қауіпсіздік жіне сапалы кепілдеме беретін тағамдарды жасау және дайындаудың барлық кезендерінде санитарлық ережелерді сақтау үшін қажетті жағдайларды жасау.

 2. Әрбір қызметкердің медициналық кітапшалары бар, кәсіптік, гигиеналық дайындықтардан өткен, денсаулық жағдайы бойынша рұқсаты бар тұлғаларды қабылдауды жүзеге асыру (барлық қызметкерлердің түсу барысында заманауи алдын ала және кезендік медициналық қаралулар).

 3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдылықтарына сәйкес, санитарлық ережелермен, гигиеналық талаптармен қызметкерлер үшін еңбек жағдайын жасау;

 4. Ас блогының қызметкерлерін арнайы киімдермен және бас киімдермен қамтамасыз етілуі және орталықтырылған кір жууын қамтамасыз етілуі.

 5. Қажетті құжаттарды жүргізуімен қамтамасыз ету (бракеражды жорналдар, іріндеген және тыныс органдарының өткір ауруларына қызметкерлерді қарау жорналы және басқа құжаттар).

 6. Дезинфекциялау бойынша іс-шараларды өткізуін қамтамасыз ету.

 7. Жиһаздар мен басқа аз құнды керек-жарақтардың дұрыс жұмыс істеуін және қолданатын жабдықтардың сақталуын қамтамасыз ету, егер жиһаздарды, жабдықтарды және басқа аз құнды заттарды бұзған жағдайда өз қаражатына жөндеу жасау немесе шығындарын өтеу;

 8. Қызметтерді көрсету басталуына дейін объектке (асхана бөлмесі) санитарлық-эпидемиологиялық нәтижесіін алу.

 9. Жеткілікті санындағы өндірістік керек-жарақтар, ыдыс-аяқтар, жуатын және дезинфекциялайтын заттар (ҚР қолдануға рұқсат етәілген) және басқа материалдық-техникалық жабдықтардың заттарымен қамтамасыз ету.

 10. Өндірістік саладағы заттары болып табылатын жабдықтар, ыдыс-аяқтар, керек-жарақтар қоғамдық тамақтану ұйымдарына талап етілетін санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес болу және бекітілген тәртіпте тағам өнімдерімен байланысу үшін қолдануға болатын материалдардан жасалуы.

 11. Асханалық ыдыстарының өзгерген күйін, шеттері сынған, жарылған, эмалі құртылған, қалайыдан жасалған ыдыстар, пластмассадан және жұқа тақтайдан жасалған өңдеу тақтайларын, сынған және механикалық бұзылған ағаш жабдықтарымен және өңдеу тақтайларын пайдалану үшін жібермеу;

 12. Қандай да бір технологиялық жабдықтардың істемей қалған жағдайда мәзірде өзгерістер енгізу қажет және дайын тағамдарды өндіру барысында санитарлық ережелердің талаптарын сақтауын қамтамасыз ету.

 13. Ас блогына түсетін тамақ өнімдері азық-түлік шикізатына және тағам азық-түліктеріне талап етілетін гигиеналық талаптарына сәйкес болу керек және азық-түліктің шығарылған күні, сақтау мерзімі мен жағдайы, қауіпсіздігі мен сапасы куәләндыратын құжаттары болу керек. Жолдама құжатты азық-түлікті жүзеге асырудың соңына дейін сақтау керек.

 14. Қызметті көрсету барысында қолданатын қоректену тағамдарының сапа сертификатын болуы керек.

 15. Дайын тағамдарды беру ін дәмін татқаннан кейін жүзеге асырылады. Тағамдардың сапа бағасын құрамында үш адамнан кем емес брокеражды комиссия жасайды: медициналық қызметкер, ас блогының өкілі және білім мекемесінің өкілі (тағам жасалынған ыдыстан дәмін татады). Бракераж нәтижесі санитарлық ереженің 12 қосымшасына сәйкес «Дайын тағам бркеражының жорналына» тіркеледі. Мәзірде көрсетілген сыбаға тағамдардың өлшемі тағамның шығуына сәйкес болу және гигиеналық мөлшерлерге сәйкес болуы керек. Тағамдарды дайындау технологиясын бұзған жағдайда, сонымен қатар дайын болмау жағдайында табылған аспаздық кемшіліктер жойылмағанға шейін тағам берілмейді.

 16. Сақтаудың аса жағдайын талап ететін, тез бүлінетін тағамдардың сақтау мерзімдерін және жағдайларын сақтау үшін бақылау мақсатында сәйкес жорналдарда тіркеу арқылы санитарлық ереженің 11 қосымшасына сәйкес термометрді қолданып тоңазытқыш жабдықтарының сақтау температура режимін бақылау жүргізу.

 17. Технологиялық үрдісті сақтауды бақылау мақсатында дайын тағамдардың әрқайсысынан тәуліктік сынау, санитарлық ережелердің 8 пуктісі дәмін таңдау бойынша ұсыныстарға сәйкес ас блогының қызметкері «аспазшы» тәуліктік сынағын жүзеге асырады. Тәіліктік таңдаудың сақтау жағдайларын және таңдау дұрыстығын медициналық қызметкер бақылайды.

 18. Оқушылардың тамақтану кесетсін сақтау.

 19. Азы-түліктерді әкелу және шикізат тағамдарын Тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасы органымен берілетін нәтижесімен арнайы машинамен жүзеге асырады.

 20. Оқушылардың тыйым салынған тағамдарды тамақтануын жібермеу, сонымен қатар газдалған және энергетикалық сусындар, чипсыйлар, сухариктер және генномодифицитталған қосындылары бар тағамдарды, сонымен қатар шайнау резинкелерін шығаруын болдырмау.

 21. Конкурстың жеңімпазы болған жағдайда технологиялық құралдарға және бөлмеге, сонымен қатар коммуналдық қызметтерді пайдалану үшін жалдау келісімін жасау.

 22. Оқушылардың және тәрбиенушілердің тамақтануын ұйымдастыру үшін «ұйымдастырылған ұжымдарда мектеп жасындағы жасөспірімдер және балалар тамақтану үшін аспаздық тағамдарды дайындау бойынша технологиялық нұсқау» пайдалану керек.

Тағамдарды дайындау барысында йодталған тұзды қолдану керек, үшінші және тәтті тағамдарға С-витаминизациясын қолдану.

Сүт тағамдары термиялық өңдеуден кейін қолданылады, салаттар өсімдік майымен араластырылады.

Көкөністермен, жемістермен, ірімшікпен жасалған пісірілген нандар асхананың мүмкіндігінен жасалады.

 

«Тапсырыс беруші» «Жабдықтаушы»

«Лисаков қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ

Лисаков қаласы, 2 шағын аудан, 8-үй

БСН 060140008851

ББК KKMFKZ2A

ЖБК KZ27070103KSN3918000

«ҚР Қаржы министрлігі

Қазынашылық Комитеті» ММ

Тел: 8 (71433)3 26 82, факс: 3 35 52

 

Басшы __________ Е. Бурдыка

 

М.О.

 

Яндекс.Метрика
Карта сайта: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
© 2008-2012 Образовательная сеть «Lis-edu.kz»
Дизайн и разработка Ormicon SFG.
Все права на размещенные материалы принадлежат лицам и организациям их разместившим.
История Интернета в Казахстане Интересные факты о бритвах Необычные идеи для бизнеса Интересные факты о студентах
pID:
Пароль:


Забыл пароль
Регистрация
 Вход